O nama

Puno poslovno ime privrednog društva je: ŽELIMIRKA KOVAČEVIĆ PR CVEĆARA I

TRGOVINA NA MALO

Pokloni me Beograd – Čukarica

Sedište: Beograd-Čukarica, ulica: Ratka Mitrovića 138

Odgovorno lice: ŽELIMIRKA KOVAČEVIĆ

PIB: 113328161

Matični Br: 66744108

Šifra delatnosti: 4776

Tekući račun: 170-0050040269000-56

Kontakt telefon: (381) 69 111 30 30

Kontakt email adresa: info@cvecarapoklonime.com

Your Website