O nama

Puno poslovno ime privrednog društva je: Đurđica Trajković preduzetnik cvećara i trgovina na malo Pokloni me Beograd – Rakovica

Sedište: Beograd-Rakovica, ulica: Mile Dimić br. 5

Odgovorno lice: Đurđica Trajković

PIB: 111711145

Matični Br: 65611619

Šifra delatnosti: 4776

Tekući račun: 170-0050031745001-40

Kontakt telefon: (381) 69 111 30 30

Kontakt email adresa: info@cvecarapoklonime.com